پست های ارسال شده در آدر سال 1382

يعنی چي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟امروز شنبه است ولی تاريخ زده جمعه!تازه امروز امتحان ميان ترم هم داررررريمميان ترم تجزيه!*ديشب داشتم کلی فکر می ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 12 بازدید
لحظاتی هستند که بين ما و کسانی که دوستشان داريم                  هيچ فاصله ای نيست.
/ 2 نظر / 13 بازدید