پست های ارسال شده در اسفند سال 1382

ديشب بعد چند سال ديدمش نميدونم اسمش چيه!يعنی يادم نيست آخرين اسمی که روش گذاشتم چی بود!نسترن...هما...ماری...نيلوفر...رويا...ولی حالا تنها اسمی ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 13 بازدید
هه هه هه يه پسر۱۱ساله به بابا جونش۱۱ساله:...بابا جون سه حرفيه اولش عينه ميگه علاقع شديد قلبيهبابا جون: پسرم مشقاتو نوشتی؟يه ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 13 بازدید
                                                                                                         چشمامو باز می کنم دوروبرمو نگاه می کنم...اتاق خودمه و تازه داره يادم می آد اونائی که تو خوابم ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 12 بازدید
_ الو سلاااااااااااااااااااااام...!_ به به سلااااااااااااااااااام! خانوم خانومااااااااااااااااااااااااااا !_ ا... ببخشيد آقا، اشتباه گرفتم ظاهرا !_ بي خيال بابا قطع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید
سر جلسه ء خواستگاری... بعد از نيم ساعت سکوت!مادر داماد: ببخشين ، کبريت دارين؟خانواده ء عروس: کبريت؟! کبريت برای چی؟!مادر داماد: والا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 13 بازدید
  دقيقا يک هفته است که سراغ اين وبلاگ نيومدم *چهارشنبه رفتيم مراسم ختم دکنرکليسا.حدود ۲ساعت طول کشيد.مرتب آواز می خوندندوبعضی جاهابايدبلند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید
تمام روزهای زندگی .... همه حرفهایی برای گفتن دارن... بعضیاشون هم حرفهایی براینگفتن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!این مهمه که خودت چه حرفهای گفتنی را ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید