پست های ارسال شده در شهریور سال 1384

                              در زندگيم آموختم هيچ چيز را به راحتی نپذيرم...حتی بودنم را...و اين که کی هستم!و هنوز هم نميدانم!...سرسختی کردم در ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 12 بازدید