پست های ارسال شده در مهر سال 1384

                                        سانسور هيچ وقت چيز خوبی نيست!اصلا به دل نمينشيند!لازم نيست که سانسور از طرف ديگران باد ...از طرف دولت مثلا!مثل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید